Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

----------------------------------------------------------------

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.30 i Den Gamle Byrådssal
Lektor Ulrik Pram Gad: ”Hvor ender Rigsfællesskabet? Grønlands selvstændighedskrav og Danmarks svar”.
Byens Hus, Stændertorvet, Roskilde – indgang E fra gården

De danske medier har omkring årsskiftet berettet om politiske udtalelser om rigsfællesskabet. Flere grønlandske politikere har talt om løsrivelse/udmeldelse, og man har i selvstyret nu en minister for selvstændighed. Mange danskere bliver lidt fornærmede over udtalelserne og ryster på hovedet: Grønlænderne kan jo ikke klare sig uden bloktilskuddet... Hvad med arktisk sikkerhedspolitik? Hvorfor vil deres ”udenrigsminister” havde smidt USA ud af Grønland?


Tirsdag den 28/2 i Byens Hus kl. 19.30
På Sejlads med ”Skjoldungen” i Sydgrønland, sommeren 2016 ved Jørn-Ove Johannesen.
Byens Hus, Stændertorvet, Roskilde – indgang E fra gården
Jørn-Ove Johannsen, der er medlem af Venskabsforeningen Roskilde - Nanortalik. Han var med på togtet som besætningsmedlem og ansvarlig for kommunikation og sikkerhed. Glæd dig til en spændende beretning og flotte billeder fra sejladsen på 560 sømil ca. 1.000 km. Her indsamlede man sejladsdata, som nu i samarbejde med forskere bliver analyseret for at kunne udfylde nogle af hullerne i historikernes viden om sejlads ved Grønlands kyst for sejl og årer, Jørn-Ove Johannsen, 45 år Beskæftigelse: Ventilations- og valideringsingeniør hos NNE pharmaplan Familie: Gift gennem 20 år og har to børn på 13 og 11 år Jeg er med fordi: Det er en personlig udfordring og helt fantastisk at få lov at sejle i seks uger langs den grønlandske kyst. Jeg sejlede turen sidste år for motor og nu glæder jeg mig til at gøre det på den rigtige måde. Jeg glæder mig til: At kaste los i Nanortalik, når alle forberedelser er slut, og vi kan gå i gang med det, vi har arbejdet for. Sejlerfaring: Før jeg blev ingeniør, sejlede jeg som styrmand, og har de seneste 15 år sejlet som vagtchef i marinehjemmeværnet. Har sejlet med råsejl på Vikingeskibsmuseet i fire år. Teoretiske grader: Duelighedsbevis til erhvervssejlads, Y3, ROC-certifikat Særlige opgaver på togtet: Samarit samt ansvarlig for kommunikation og sikkerhed ombord. Har sammen med Skipper udarbejdet en krise- og beredskabsplan for turen, deltaget i møder med søfartsstyrelsen og museet og været til møde med Arktisk Kommando i Nuuk. Derudover står jeg for det tekniske udstyr ombord.

----------------------------------------------------------------
Mandag den 27. marts 2017 i Byens Hus
Generalforsamling og kaffemik - dagsorden udsendes 1. marts


Efteråret 2017: Vi samarbejder med Foreningen ’Kultur over Grænser’ og Roskilde Bibliotek om en stor Grønlandsk maleriudstilling og musikalsk optræden.


Har du et forslag til et godt arrangement, så kontakt os på alf@nanortalik.dk


> Tidligere arrangementer